همایش بیابان زدایی؛ مادر زمین، بیابان و مردم

دانلود مقاله همایش بیابان زدایی؛ مادر زمین، بیابان و مردمضوابط جاری معماری و شهرسازی، پیشنهادهایی برای معماری و برنامه ریزی اکولوژیک و بیهودگی دروس دانشگاه ها در رابطه با معماری اکولوژیک...

بازگشت به لیست

نظرات:

سميه هاشم زاده :

سعادتي بود براي اينجانب که در اين نشست تخصصي از فرمايشات و تجربيات شما بهرمند شدم .با تشکر از مقاله بسيار ارزشمند ومفيد شما در رابطه با معماري اکولوژيک .

14:08:17 - 2016-08-28