برج طغرل، انقلاب تابستانی 1396

دانلود مقاله برج طغرل، انقلاب تابستانی 1396احتمالا پنجمین سالی است که زاویه ی آفتاب و علامت سایه های برج طغرل را کنترل می کنم. پارسال به نظر آمد تمام محاسبات و اندازه و علامات سالهای پیش اشتباه بوده و سایه ی لبه بام ظهر اول تیر از روی مرکز دایره ی کف رد نشد و این نظریه که برج طغرل یک گاهنامه ی خورشیدی بوده و بجز ساعتهای روز و نیمروز در ماه های 31 روزه و 30 روزه، آغاز فصلها را هم نشان میدهد بهم ریخت و زحمت چند سال کار و یک اعتقاد را نابود کرد. غصه ی عجیبی بود. تنبیه شده بودم که به ظواهر امر اعتنا نکنم و مجبور بودم دو دست و یک پا بالا گوشه ی کلاس بایستم تا یکسال بگذرد! اینکه سال 1395 کبیسه بود نمی توانست کمک کند. امسال، 1396 اول تیر، ساعت 12 خورشیدی، سایه ی دایره وار لب بام روی دایره ی کف استوانه بازهم از روی مرکز رد شد و زاویه ی تابش را همان 75 درجه، بجای 76 درجه ی پارسال ثبت کرد و برج با تناسبات طلایی خود علامت داد آن روز انقلاب تابستانی و بلندترین روز سال است. مساله این نیست که اول تیر هر سال سایه ی لب بام از مرکز دایره ی کف رد می شود، بل این که چرا پارسال رد نشد. تقویم ها برای نظم دادن به محاسبات، اعداد و اعشار حرکت انتقالی زمین را در یکسال جمع کردند که شد کبیسه، اما در واقع اینطور نیست! پس چگونه شد که فقط پارسال زاویه ی تابش 76 درجه بود و سایه از حدود 30 سانتیمتری مرکز رد شد؟ پرسشی است که کارشناسان می توانند به آن پاسخ دهند و آنرا کامل کنند. در ضمن، برنامه ی جهانی تابش خورشید در مدار 35.4 درجه ی شهر ری احتمالا 79 درجه باشد. اینهم یک مساله ی دیگر که باید روشن شود.

بازگشت به لیست

نظرات: