مــعــماری منــظــر

دانلود مقاله مــعــماری منــظــرمعماری منظر یکی از پایه ها و اصول معماری و شهرسازی است. دلیل و ریشه آن در همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل میان انسان و طبیعت و محیط زیست است.

بازگشت به لیست

نظرات: