خانه های خانوادگی

دانلود مقاله خانه های خانوادگیخانه های خانوادگی با چند فرزند در طبقه ی بالا، والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ در همکف، نشیمن و مطبخ. ورودی تیپ سنتی، حوض کنار اآلاچیق، حیاط و باغچه ی شرقی و غربی، سرویسهای بهداشتی جدا و ته باغچه، کله مرغی، صیفی کاری و درختهای مثمر.

بازگشت به لیست

نظرات: