برج طغرل

دانلود مقاله برج طغرلبرج طغرل گاهنامه ای آفتابی است با بلندای 21 متر, روی تقاطع جاده ی ابریشم با مدار 35 درجه ی شمالی کنار شهر تاریخی ری, که به سلطان سلجوقی (طغرل بیک) نسبت داده میشود.

بازگشت به لیست

نظرات:

سارا:

برج طغرل

15:06:52 - 2016-06-03

فرخ باور:

امسال، سال سومي است که سايه روشن هاي برج را کنترل مي کنم. امسال سال کبيسه، اما اين چند روز بيشتر سال ربطي به موضوع ندارد و موضوع اينست که اول تير امسال، 1395، نيمروز انقلاب تابستاني، خط سايه روشن لبه ي استوانه، برعکس سالهاي گذشته، از روي مرکز دايره ي کف استوانه رد نشد و تقريبا 30 سانتيمتر با آن فاصله داشت و از جنوب آن رد شد. بايد تا تابستان اينده صبر کرد و بازهم کنترل کرد. بدينگونه، زاويه ي تابش از 75 درجه به 77.5 نزديک مي شود.

18:08:43 - 2016-08-07

سميه هاشم زاده :

تا انقلاب تابستاني ديگر ،،

14:08:50 - 2016-08-28

محمدحسين مولايي:

برج طغرل، از انرژي هاي پنهان و آشکار... درود بر دکتر فرخ باور گرامي.. بدين ساليان چارصد بگذرد کزين تخمه گيتي کسي نسپرد.

09:04:31 - 2017-04-11