درک و بیان فضاهای داخل

دانلود مقاله درک و بیان فضاهای داخلفضای داخل در مقایسه با فضای خارج و باهم تعریف می شوند و میان آنها حاشیه ای بینابینی وجود دارد...

بازگشت به لیست

نظرات:

سميه هاشم زاده :

تاثير پذيري رابطه ي بين فضا هاي داخل و خارج بنا معرفي ايده هاي اصلي طرح ،روند شکل گيري و ارايه جزييات طرح اجرا شده درون_برون

14:08:14 - 2016-08-28