فیلم بحران اجتماعی مهربانی ها

دانلود مقاله فیلم بحران اجتماعی مهربانی هافیلم "ابد و یک روز" کار ارزشمند یک جوان تحلیلگر و هنرمند اجتماعیست که بازهم از هیچ الگو و نسخه و کلیشه ای استفاده نکرده و به اتکا و استناد تجربه ها و آشنایی ها و دلبستگی های زندگی اجتماعی خودش چنین فیلمنامه ای را نوشته و با کمک دیگران، بخصوص بازیگر خوبی مانند پیمان معادی توانسته آن را به این شکل هنری سینمایی درآورد. فیلم آنقدر واقعی و دلچسب است که میخواهیم بقیه ی داستان را هم تعقیب کرده و بدانیم عاقبت چه می شود.

بازگشت به لیست

نظرات: